• Projekty unijne

Projekty unijne

Firma REGALIA Polska Manufaktura Wojciech Sobierański realizuje projekt pt. :„Rozwój działalności eksportowej REGALIA Polska Manufaktura Wojciech Sobierański na wybranych rynkach zagranicznych.” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy na rynkach niemieckim i holenderskim oraz udział firmy Regalia w targach imm cologne The international interiors show w dniach 14 – 20.01.2019 r..

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji projektu:

a)  pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Niemiec i Holandii;

b)  zwiększy przychody poprzez wzrost eksportu;

c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym;

d)  uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje, w rozbudowę lokalizacji, zwiększenie zatrudnienia oraz wzrost wydatków na promocję firmy;

e)  nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

 

Okres realizacji projektu: 30.04.2018 – 30.09.2019.

Wartość projektu: 528 900,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 365 500,00 zł.